Mibet

Lượt xem : 388,167

  "Prime Minister Is Dating” nói về câu chuyện tình giữa Thủ tướng và một phóng viên trẻ đang làm nhiẹm vụ thu thập tin tức về vị Thủ tướng này. Nhận vật Yoona đảm nhận là một nữ phóng viên 28 tuổi, còn Lee Bumsoo sẽ đóng vai một vị Thủ tướng trong độ tuổi 40, là nguyên thủ trẻ tuổi nhất quốc gia.

  Thời gian : 21:55 14-01-2014

  Tags : Chuyện Tình Thủ Tướng

  Bình luận

  [X]
  [X]
  babilon phải
  Float Trái
  Float Phải