Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
 Đại Binh Tiểu Tướng  vtv2 là bộ phim kể vè thời kỳ xa xưa của trung quốc , 1 thời kỳ đen tối quan lại tham quan cướp bóc , và những người cầm quyền thì huy động lực lượng binh lính gây lên chiến tranh để kiếm lấy làm quyền của riêng cho mình, hàng triệu người chết bởi nhũng quan tham, những người lính quấn theo vóng xoáy họ phải tự lựa chọn giết và bị giết, dành giựt sự sống cho chính bản than mình
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải