Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
 Mùa xuân 1943, với sự hợp tác giữa Trung - Mỹ huấn luyện tiểu đoàn nữ đặc công đã hoàn thành, đội đặc công tiến tới Thượng Hải. Năm cô gái tuyệt sắc, với năm tính cách đặc biệt khác nhau. Vì tự do của dân tộc, tung hoành bến Thượng Hải, đẫm máu Hoàng Phổ Giang...
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải