Mibet
Movie - Phim
2018
Trung Quốc
Hậu Cung Như Ý Truyện - 2018     Phim Hậu Cung Như Ý Truyện xoay quanh Như Ý được gả cho Bảo Thân Vương Hoằng Lịch (Vua Càn Long sau này) và được phong làm Trắc Phúc Tấn. Khi Bảo Thân Vương đăng cơ, cô chỉ được xếp làm phi dù thân phận là Cách Cách cao quý. Chúc các bạn xem bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải