Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
2013
Hàn Quốc
Hoàng hậu Gi vốn xuất thân là người Triều Tiên, nhưng được gả sang nhà Nguyên. Bà đã phát huy tài trí thông minh bẩm sinh, thực hiện nhiều hoạt động chính trị ngoại giao, trở thành nhân vật rất có ảnh hưởng trong lịch sử. Hơn nữa, bà tha hương nước người còn tìm được tình yêu đích thực của mình.
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải