Mibet
Movie - Phim
2019
Hàn Quốc
Phim Mặt Nạ Quân Chủ xoay quanh chốn chính trường của Thế tử Lee Seon vào những năm đầu của thế kỷ XVIII - giai đoạn đầy rẫy những biến động. Đối mặt với âm mưu đen tối của thế lực thương gia và nhà quý tộc hùng mạnh đang lợi dụng vùng biển Triều Tiên để kinh doanh trục lợi, Lee Seon đã mở màn cho cuộc đấu tranh giữa các giai cấp với nhau và phơi bày sự thật ra ánh sáng.
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải