loading...
Under Player

Lượt xem : 7,977

  Loading...

   Người đàn ông bị treo lên cao rồi tra tấn

  Thời gian : 18:21 11-09-2013

  Tags : tra tấn , taliban , syria , tù binh

  Bình luận

  [X]
  [X]
  babilon phải