Mibet
Movie - Phim
2019
Mỹ - Âu

Bộ phim Avengers: Endgame  sau những sự kiện tàn khốc của Avengers: Cuoc Chiến Võ Cúc (2018), vũ trụ chìm trong hoang tàn. Với sự giúp đỡ của các đồng minh còn lại, Avengers tập hợp lại một lần nữa để hoàn tác hành động của Thanos và khôi phục trật tự cho vũ trụ.

Đọc tiếp...
babilon phải
Float Trái
Float Phải