wbviet
Loading...

Lượt xem : 947

  XEM TRỌN BỘ: Sao Nhap Ngu
  Loading...

  Sao Nhập Ngũ - 2018

   

  Điều khác biệt của SS5 là 3 nhân vật được trải nghiệm cuộc sống và nhiệm vụ của một người pháo thủ - những người lính “chân đồng da sắt”. Trong khẩu đội pháo có 8 phảo thủ, mỗi người có một nhiệm vụ riêng của mình. Chỉ trong thời gian ngắn các nhân vật trải nghiệm phải đảm đương tất cả các vị trí trong ekip để có thể đảm bảo các tính huống trong chiến đấu.

  Sao Nhập Ngũ - Chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
  Kết cấu Chương trình: Gồm 2 Vệt, 08 tập/Vệt. 
  Bố cục nội dung của Vệt: 
   Phần 1: Nhập ngũ 
   Phần 2: Đối mặt với Thử thách 
   Phần 3: Chinh phục thử thách 
   Phần 4: Thực hiện nhiệm vụ/ Người linh trưởng thành. 
  Với 01 tuần nhập ngũ như những người lính thực th