Lượt xem : 3,003

    Rất may cô này đã được cứu sống bởi những người gần đó. Theo giấy tờ kiện tụng, tài sản của cô bị chính quyền địa phương tịch thu. Sau nhiều tháng kiện tụng, tòa án ra phán quyết nghiêng về chính quyền.

    Thời gian : 14:01 18-01-2013

    Bình luận

    [X]
    [X]