Mibet
Movie - Phim
2019
Trung Quốc
Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - 2019     Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ: Tại núi Nga Mi, có một xà yêu tu luyện ngàn năm tính tình lương thiện tên là Bạch Tố Trinh, một lòng muốn tu thành chánh quả trở thành tiên, nàng cũng dự định đến thành Lâm An để mở rộng nhãn giới. Vào ngày tết Nguyên Tiêu ở thành Lâm An, tình cờ cùng một con thanh xà kết làm tỉ muội, thanh xà dùng tên hiệu là Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã vô tình gặp gỡ Hứa Tiên diện mạo khuynh thành. Bạch Tố Trinh trời sinh tâm tính nhân hậu lương thiện, Hứa Tiên lại có phẩm đức một lòng hành y cứu người, cả hai rung động với nhau... Chúc các bạn xem bộ phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải