Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
2017
Trung Quốc
Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới - 2017     Trong phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, sau tám năm chinh chiến, chiến thắng trở về mới biết Binh Mã Thiên Hạ Đại Tướng Quân Diệp Chiêu lại là một nữ nhi. Hoàng thái hậu ban ý chỉ, phong cho cháu ruột An Thân Vương – Triệu Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, cưới đại tướng quân làm chính phi. Đối mặt với vị phu nhân giết người như ma, mặt sắt vô tình. Quận Vương bất tài đau khổ cùng cực cào cào tường nước mắt thành sông cầu cứu: “Phải làm thế nào mới có thể trọng trấn phu cương?” ( cải tổ mạnh mẽ để phục hồi quyền uy của ông xã ). Chúc các bạn xem bộ phim Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải