Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Vũ Điệu Tuổi Trẻ là một bộ phim về một đội cổ vũ của trường trung học. itdepicts tình bạn và tình yêu của giới trẻ, trong khi đối phó với một môi trường giáo dục khắc nghiệt đó nhấn mạnh cạnh tranh. Kang Yeon Doo (Jung Eun Ji) là một phổ biến giữa các người bạn học của mình cho nhân vật hoạt động và trung thực của mình. Cô là người lãnh đạo của đội cổ Vũ và tỏa sáng khi cô ấy cổ vũ nhưng bị đe dọa bởi tình trạng của cô trong trường khi cô đang ở mức thấp nhất của lớp học trong một trường học, nơi chỉ có những người brainiest tham dự.   Chúc các bạn xem bộ phim Vũ Điệu Tuổi Trẻ vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải