Mibet
Movie - Phim
2019
Trung Quốc
Xin Chào Người Bạn Phản Biện - 2019     Xin Chào Người Bạn Phản Biện là bộ phim thanh xuân vườn trường, nội dung xoay quanh một nhóm sinh viên non trẻ còn thiếu kiến thức và kỹ năng phản biện, tranh luận, thành lập ra đội phàn biện của trường, từ đó trưởng thành hơn Chúc các bạn xem bộ phim Xin Chào Người Bạn Phản Biện vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải